Monolitten

Monolitten, eller Mono som vi kaller den til daglig er en storbarnsavdeling med plass til 18 barn i alderen 3 til 6 år. Vi er tre voksne ; pedagogisk leder, barnehagelærer og en barnehagemedarbeider. Vi er et lite hus med bare to avdelinger så når barna tar turen over fra småbarnsavdelingen vil det som regel føles trygt, både for barna og deres foreldre.

EN DAG PÅ MONO

På en storbarnsavdeling arter livet seg noe annerledes enn det gjør på en småbarnsavdeling. De fleste barna har sluttet å sove og vi kan i større grad være fleksible i forhold til aktiviteter og varighet på disse aktivitetene. Innimellom vil vi forandre på de opprinnelige planene om vi ser at barna har behov for noe annet enn det vi voksne har planlagt. 

Dagen starter som oftest sammen med Knøttene før vi går over til Mono. Der har vi frilek, dvs. barna velger selv aktivitet før vi deler oss i grupper. Vi deler oss i grupper når senvakt kommer og ønsker derfor at barna er på plass senest 09.30. I gruppene har vi ulike aktiviteter utifra det som står på månedsplanen. For å frigjøre plass på avdelingen og skape ro tar vi ofte ut en gruppe før lunsj og de som har vært inne går ut etter lunsj. Barna er ute en gang om dagen gjennom hele året.  

I løpet av dagen har vi også samlingstund hvor vi leser, synger sanger eller har leker. Vi har en Albert Åberg dukke på avdeling som får være med et barn hjem fra fredag til mandag. Mandagen leser vi om  hvordan Albert har hatt det i helgen. 

 

GRUPPER

Vi har stor tro på at barn har det best i mindre grupper og prøver å dele oss i mindre grupper så ofte vi kan. Av og til er vi delt inn i aldersgrupper, andre ganger har vi grupper på tvers. Vi har gitt aldersgruppene ulike dyrenavn.

EKORN                       de yngste

KROKO ( krokodiller ) de mellomste

DINO ( dinosaur ).      skolestarterne

På høsten inviterer vi til Fossiltreff; da kommer de som har begynt på skolen tilbake på besøk. Dette er hyggelig både for oss som er igjen i barnehagen og de som har tatt steget videre over til skolen.

 

FRILEK OG LEKENS PLASS I BARNEHAGEN

Leken har stor plass i den norske barnehagen og da også på Mono. Leken en sentral del av barnas liv, det er en måte å oppleve glede og være i nuet.

I det vi kaller frilek velger barna fritt hva de vil leke. Man kan da se for seg at vi voksne ikke er deltagende, men riktig sånn er det ikke med frilek. Vi voksne er med, både i form av det å observere barna eller ved å være støttespillere i leken. Gjennom lek læres sosial kompetanse og de fleste barn har behov for veiledning når de skal utvikle sin sosiale kompetanse. Ved å være tilstedeværende voksne kan vi hjelpe barna til å sette ord på følelser som oppstår, trygge dem og hjelpe barn som trenger det inn i lek. 

Dersom vi som voksne ser at et barn har utfordringer i forhold til det sosiale. Kan mindre lekegrupper hjelpe barnet inn i leken. 

 

SELVSTENDIGHET

Et av våre mål er å bidra til barnas selvstendighet. Vi oppmuntrere og støtter barna til å klare ting selv. Blant annet ved å ha utstyr og materiale tilgjengelig. Ved å ha materiale og utstyr mer tilgjenglig ønsker vi å legge til rette for at barna kan ta initiativ til aktiviteter. På tur bærer de egen niste og i garderoben jobber vi med å kle på oss selv. Hva man mestrer vil variere fra person til person. Det kan også komme ann på alder. Et barn på fem år har andre forutsettninger enn er på tre. 

Vi oppfordrer også foreldre til å bidra til barnas selvstendighet ved å la de prøve selv og la dem ta ansvar for enkle , daglige oppgaver som å legge matpakken i kjøleskapet, ta av og på sko, pakke sekken sin, rydde litt før de går hjem. 

 

SPRÅK

Gjennom hele dagen jobber vi med språket. Ved å være tilstedeværende voksne hjelper vi barna til å sette ord på det de opplever og til å sette ord på følelser. Enhver aktivitet barnet er med på er en arena for språkarbeid ved at vi som voksne støtter opp og utvider samtalene til barna.

Vi har også aktiviteter som er spesielt rettet mot språkstimulering slik som ; høytlesning , sanger / sangleker og historiefortelling hvor vi bruker konkreter. Med konkreter menes objekter som er med i historien. Vi er oppmerksomme på ulike barns språkutvikling. Ved behov observeres og kartlegges språkutviklingen.