Barnehagen vår

Statnetts bedriftsbarnehage Frognerbekken så dagens lys i 1991. Vi er en liten barnehage med to avdelinger; småbarnsavdelingen Knøttene og storbarnsavdelingen Monolitten. Vi er seks faste ansatte samt styrer. Vi har også en gruppe faste vikarer som settes inn ved behov. Våre barnegrupper består både av barn av ansatte i Statnett og barn fra nærområdet. Barn fra statnett har førsteprioritet, men man behøver ikke å være ansatt i Statnett for å søke plass. Er du er nysgerrig på hvordan det er hos oss?  Nøl ikke med å ta kontakt for å stille spørsmål eller avtale et besøk.

 

HAGEN 

Barnehagen ligger i Fridtjof Nansens gamle frukthage og hagen er noe av det mest unike med oss. Mange barnehager i bykjernen har lite uteareal og kan ofte ha en flate preget av asfalt eller gummibelegg. Vi har en omgitt av en stor flate med gress noe som gir oss andre muligheter enn hva asfalt og gummi gir. Ved at vi kan grave i jorda, har gress, planter og trær rundt oss har vi en god mulighet til å bli kjent med naturens mangfold og undre oss over livets små og store mysterier.

Vi har blant annet fulgt en larve frem til den via puppestadiet ble en sommerfugl. I fjor vår fulgte vi fugler fra de lå i redet til de tok fatt på å øve på å fly. Noe så enkelt som å grave etter mark i jorda byr også på læring og undring. Hva spiser marken? Hvor er den når det er vinter? Kan den leve i vann? Eller bør den helst ha litt jord om vi skal studere den i en bøtte? Kanskje savner den familien sin?

Ikke bare har vi insekter og annet liv i hagen, vi har også frukttrær. Både pærer og plommer er å finne. Barna i Frognerbekken vet godt hvor frukten man finner i butikken kommer fra, den vokser på trær. Gjennom nærhet til det naturen har å by på, fra insekter til det vi kan høste, håper og tror vi barna vil utvikle en forståelse for og glede over naturen.

Gjennom hele året er hagen et yndet sted. Vår og sommer kan vi som nevnt følge livet i hagen, mens vintre med snø gir oss mulighet til å gå på ski og ake. Hagen gir stor mulighet til å utfolde seg i lek og læring. Barna har god plass til å boltre seg på og kan utfordre motorikken ved å gå i ulent terreng og klatre i trærne.