- En god barndom varer livet ut

Vi mener at barnas første leveår er de viktigste. I barnehagen vår får barna den beste starten på livet!

-En god barndom varer livet ut - vår visjon

Visjon er for oss et langsiktig mål som vil fungere som retningslinje i vårt arbeid med barna. Læring er en prosess som skjer hele livet og målet vårt er at barna skal utvikle en positiv holdning til kunnskap. Eksempler på hva vi legger i ”kunnskap” er å gå, leke, synge, lese, hoppe, klatre, male, kommunisere, samarbeide osv. For oss handler kunnskap også om mellommenneskelige relasjoner, måten vi oppfører oss på i forhold til hverandre men også dyr og natur. Å lære seg hva er riktig og galt, vise omsorg, respekt, samt å lære seg sunne verdier og gode etiske holdninger.

Vi jobber også for at barna skal lære seg:

  • å ta ansvar i situasjoner
  • føle tilhørighet
  • være åpne for flere løsninger til samme problem
  • være i nuet
  • akseptere situasjoner og ulikheter
  • håndtere skuffelser og endringer

Via lek og lystbetonte opplevelser i trygge omgivelser, ønsker vi å gi barna et godt utgangspunkt til å utvikle seg som menneske.

Vi ønsker at tiden i barnehagen skal være helhetlig, lærerik, undrende, et godt fundament for resten av livet og inspirasjon for videre utforskning. Vi vil på denne måten være med på å ivareta barnets sinn, fysiske utfoldelse og at de er skapende vesener i en utfordrende og givende hverdag.