Praktisk informasjon

ÅPNINGSTIDER

Barnehagen er åpen fra kl. 07.30 - kl. 16.30. Både barn og foreldre skal være ute av barnehagen kl.16.30. Om det dukker opp uforutsette ting og dere ikke rekker å hente innen stengetid, gi beskjed til avdelingen!

Ved levering ønsker vi at barna skal følges inn på avdelingen og at man sier tydelig hadet til barnet. Ved henting skal alltid personalet på avdelingen få beskjed. Om det er andre enn foreldrene som skal hente barnet skal personalet alltid få informasjon om dette.

Vi har kjernetid mellom kl. 09.00 - 15.00. Vi ønsker at barnet skal være i barnehagen innen 9.00, hvis ikke annet er avtalt. Om barnet kommer i barnehagen senere enn kl. 9.00 eller er borte grunnet ferie eller sykdom skal avdelingen alltid informeres.

 

PERSONALETS ARBEIDSTIDER

De ansatte jobber i tre ulike skift.

Tidligvakt: kl. 07.30- 15.00

Mellomvakt: kl. 08.30-16.00

Senvakt : kl 09.15- 16.30

(Pedagogene har 2 timer planleggingstid i uka, samt en dag i måneden.)

 

FERIER

Barnehagen holder sommerstengt uke 28-30, hele romjula og påskeuka.

 

PLANLEGGINGSDAGER

Personalet trenger tid til å planlegge og vurdere det pedagogiske arbeidet, det er derfor satt av fem planleggings­dager i året. Planleggingsdagene brukes også til felles kurs for hele personalgruppa.

 

DUGNAD

Barnehagen og eierstyret har ansvar for å arrangere og gjennomføre en dugnad på våren og en på høsten i samarbeid med foreldrene. Arbeidsoppgavene varierer alt fra vasking, rydding, hagearbeid, reparasjoner osv. Vi ønsker at dette skal være en hyggelig tradisjon og en sosial begivenhet, samtidig som det forhåpentligvis vil skape et større eierforhold til barnehagen.